Otrovanje hranom zagađenom enterobakterijama

Enterobakterije, najčešće Escherichia coli. Radi se o enteropatogenim ešerihijama, a prenose se hranom zagađenom prljavim rukama i priborom, moguće ju je naći u bazenskim vodama.