Botulizam

Botulizam je otrovanje hranom u kojoj se nalazi egzotoksin (neurotoksin) koji izlučuje Clostridium botulinum. Pravilno konzerviranje kako komercijalnih tako i domaćih proizvoda je bitan korak u prevenciji bolesti.