Šigeloza

Uzročnik šigeloze su bakterije iz roda Shigella, a izvor infekcije mogu biti mlijeko i mliječni proizvodi, meso peradi, salate, proizvodi ribarstva. Hrana se najčešće zagadi zbog prljavih ruku kojima se priprema hrana.