Labosan – akreditirani laboratorij

Labosan d.o.o. je trgovačko poduzeće osnovano 2009. godine na temeljima dugogodišnjeg iskustva iz područja sigurnosti hrane, kozmetike, vode, otpadne vode, tla i biljnog materijala.