Politika kvalitete

 • Labosan d.o.o. je uspostavio, primjenjuje i održava sustav upravljanja prilagođen svojim djelatnostima
 • Labosan d.o.o. kroz svoje usluge aktivno sudjeluje u poboljšanju kvalitete i zdravstvene sigurnosti hrane
 • dokumentira svoju politiku, sustave i programe
 • utvrđeni su ciljevi i definirana razina usluge
 • redovno se održava postojeća oprema i nabavlja nova te, ovisno o zahtjevima tržišta, proširuje područje djelatnosti
 • uprava se obvezuje na dobru profesionalnu praksu, otvorenu komunikaciju, kvalitetu ispitivanja, zadovoljenje interesa te tajnost podataka kupca
 • uprava vodi računa o interesima društva i svih svojih zaposlenika
 • osobita važnost se pridaje ispunjavanja zakonskih i statutarnih zahtjeva
 • uprava se obvezuje na neprestano poboljšavanje sustava upravljanja i prećenje novih dostignuća iz registriranog područja djelatnosti te o tome pruža dokaze
 • društvo se neće uključivati u djelatnosti koje bi mogle umanjiti povjerenje u stručnost, nepristranost i dosljednost u radu
 • uprava se obvezuje na neprestano osposobljavanje osoblja čiji rad utječe na kvalitetu i rezultate ispitivanja, osoblje se sustavno educira u cilju primjene novih  metoda i tehnologija