Imunološke analize

Imunološkim analizama određujemo koncentraciju neke tvari u uzorku koji je često vrlo složen. Temelje se na mogućnosti antitijela da vrlo specifično veže određenu molekulu (antigen).

Najčešće korištena imunološka metoda je tzv. ELISA test (Enzyme-linked immunosorbent assay).

Tom metodom lako možemo odrediti koncentracije mnogih toksina u hrani. Posebno su važni histamin u ribi, bakterijski toksini (npr. stafilokokni enterotoksini) i mikotoksini (npr. aflatoksin).