Ispitivanje ispravnosti i stabilnosti kozmetičkih proizvoda

U skladu sa zahtjevima kvalitetne proizvodnje i sigurnosti potrošača, doneseni su Zakoni i Pravilnici koji reguliraju ovo područje. Počevši od proizvodnje, uvoza, distribucije ili primjene kozmetičkih proizvoda, potrebno je voditi računa o higijeni i zdravstvenoj ispravnosti istih.

Djelatnici laboratorija među prvima su se posvetili kontroli i analizi kozmetičkih proizvoda već više od 15 godina. Dugi niz godina pružali smo podršku u proizvodnji “ROSAL” kozmetičke linije kao i kontroli kozmetike “Afrodita” prilikom stavljanja na tržište RH.

Naše usluge se odnose na:

 • izradu kompletne dokumentacije GMP u skladu s HRN EN ISO 22716 – Smjernice za dobru higijensku praksu
 • izradu PIF – kompletne dokumentacije za stavljanje proizvoda na tržište, bilo da se radi o uvozi ili proizvodnji
 • izdavanje Izvješća o sigurnosti kozmetičkog proizvoda u skladu s Uredbom EZ 1223/2009 o kozmetičkim proizvodima
 • analizu kozmetičkih proizvoda u skladu s najnovijim standardima prema preporukama Europskog udruženja za kozmetiku i parfeme – COLIPA
 • mikrobiološke analize
 • fiziklano-kemijske analize
 • ispitivanje stabilnosti prizvoda, mikrobiološke i fizikalno-kemijske
 • ispitivanje osjetljivosti – PETCH test
 • izdradu specifikacije i deklaracije proizvoda
 • upis u CPNP – portal kozmetičkih proizvoda
 • edukacije i pomoć u svakom drugom smislu

Pročitajte i članak Zdravstvena ispravnost i kontrola kozmetičkih proizvoda.

Sukladno Uredbi EZ 1223/2009 o kozmetičkim proizvodima, svatko tko proizvodi i/ili stavlja na tržište kozmetičke proizvode obvezan je kao odgovorna osoba, osigurati neškodljivost i sigurnost proizvoda kod preporučene primjene. To prvenstveno znači da proizvodi neće sadržavati sastojke koji su štetni i zabranjeni za korištenje u kozmetičkim proizvodima. Osim toga, proces proizvodnje treba zadovoljiti zahtjeve Dobre proizvodne i Dobre higijenske prakse u skladu s normom HRN EN ISO 22716:2008.

U našem laboratoriju provode se sve:

 • mikrobiološke i fizikalno-kemijske analize kozemtičkih proizvoda akreditiranim metodama,
 • testovi stabilnosti i
 • testovi toksičnosti,

na osnovu kojih vam možemo izraditi dokumentaciju proizvoda – PIF (Product information file), nužnu za prijavu proizvoda u jedinstvenu EU bazu kozmetičkih proizvoda – CPNP (Cosmetic products notification portal) .

Ukoliko vam je potrebna podrška kod izrade dokumentacije za prijavu proizvodnje sukladno navedenoj normi HRN EN ISO 22716:2008 i Pravilniku o posebnim uvjetima za proizvodnju i stavljanje na tržište predmeta opeć uporabe NN 82/2010, rado ćemo vam pomoći.