Izrada i pregled deklaracija prehrambenih proizvoda

Ako je odijelo ogledalo čovjeka, tada je deklaracija ogledalo prehrambenog proizvoda. Ispravno napisana deklaracija sadrži sve potrebne podatke o proizvodu koji će kupcu dati potrebne informacije i pomoći pri odabiru proizvoda.

Loše napisana deklaracija ne samo da odbija kupce već je i u sukobu sa zakonom. Hrvatsko zakonodavstvo vrlo jasno propisuje što svaka deklaracija treba sadržavati, kako općenite podatke tako i specifične, ovisno o vrsti proizvoda.

Osnovni podaci koji se moraju nalaziti na deklaraciji su:

  • naziv hrane pod kojim se ista prodaje;
  • popis sastojaka;
  • količina određenih sastojaka ili kategorija sastojaka;
  • neto količina ili količina punjenja;
  • rok trajanja;
  • uvjeti čuvanja i upotrebe, gdje je to potrebno, odnosno ako mogu utjecati na trajnost hrane;
  • naziv i adresa proizvođača ili onoga koji hranu pakira ili stavlja na tržište, a registriran je u Republici Hrvatskoj (naziv mjesta, poštanski broj, ulicu i kućni broj te naziv države);
  • pojedinosti o mjestu podrijetla, ako bi propust takva navo đenja mogao krivo navoditi potrošača o pravom pod rijetlu ( zemlja gdje je hrana proizvedena odnosno zemlja gdje je hrana podvrgnuta tehnološkom procesu koji je posljednji bitno promijenio njezina svojstva;  zemlja podrijetla, za hranu za koju je to propisano posebnim propisom; zemlja gdje je povrće ili voće ubrano, za svježe voće i povrće;  zemlja uzgoja i zemlja klanja, za rasječeno meso domaćih papkara i kopitara, peradi, lagomorfa (kunića i zečeva), divljači i uzgojene divljači te jestivih nusproizvoda);
  • upute za upotrebu gdje je to potrebno radi pravilnog korištenja;
  • stvarna alkoholna jakost, za pića koja sadrže više od 1,2% vol. alkohola.