Mikrobiološka analiza hrane, hrane za životinje i kozmetike

Poželjno je očekivati da je hrana koju jedemo zdravstveno ispravna.

Sukladno Zakonu o hrani (NN 46/07), uspostavljeni su zahtjevi vezani za zdravstvenu ispravnost hrane, koji kažu da – nije dopušteno stavljati na tržište zdravstveno neispravnu hranu!

Zdravstveno neispravna hrana je ona koja se smatra: štetnom za zdravlje ili neprikladnom za prehranu.

Pri odlučivanju je li neka hrana zdravstveno neispravna, uzimaju se u obzir uobičajeni uvjeti uporabe hrane od strane potrošača i u svakoj fazi proizvodnje, prerade i distribucije, te informacije koje su dane potrošaču, uključujući podatke na deklaraciji i informacije koje su općenito dostupne potrošaču u vezi s izbjegavanjem specifičnih štetnih djelovanja na zdravlje neke određene hrane ili kategorije hrane.

Pri odlučivanju je li neka hrana štetna za zdravlje ljudi uzimaju se u obzir, ne samo mogući izravni i/ili kratkoročni i/ili dugoročni štetni učinci te hrane na zdravlje osobe koja je konzumira, nego i učinci na buduće generacije, moguće kumulativno toksično djelovanje i posebna zdravstvena osjetljivost specifične kategorije potrošača kada je hrana namijenjena toj kategoriji potrošača.

Zakonodavstvo RH stavilo je pred Subjekte u poslovanju s hranom obvezu da hrana kojom rukuju u bilo kojoj fazi proizvodnje, prerade, dorade, skladištenja, transporta, pripreme i posluživanja, mora biti zdravstveno ispravna. Ovaj zahtjev SPH udovoljavaju Dobrom proizvođačkom i Dobrom higijenskom praksom, objedinjenima u zahtjevima HACCP-a.

Mikrobiološke analize hrane na objektivan način potvrđuju ispravno rukovanje hranom.

U skladu s navedenim Zakonom o hrani, nadležno Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja donijelo je zakonske propise u smislu Pravilnika koji utvrđuju mikrobiološke kriterije za određene mikroorganizme u različitim vrstama hrane – Pravilnik o mikrobiološkim kriterijima za hranu (NN 74/08; 156/08; 89/10).

Dodatno, isto je Ministarstvo u lipnju 2010. donijelo i Vodič za mikrobiološke kriterije za hranu, kako bi se jednostavnije i lakše tumačili zahtjevi na mikrobiološke kriterije za različite vrste hrane.

Obveza SPH u smislu objekata pod sanitarnim nadzorom, ovisno o razini rizika, podrazumijeva redovitu godišnju mikrobiološku kontrolu hrane, u skladu sa Zakonom o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (NN 79/07; 113/08; 43/09).

Općenito o kozmetici

U svom svakodnevnom životu, svatko od nas koristi određeni broj kozmetičkih proizvoda, bilo da se želi samo umiti i oprati zube ili je otišao korak dalje pa se želi i dodatno uljepšati. Pri tome se koristi različitim  proizvodima, poznatih kozmetičkih kuća ili kozmetikom domaće proizvodnje.

Nerijetko se možemo susresti s kozmetičkim pripravcima koje kozmetički saloni ili različiti wellness centri sami pripremaju. I ti su pripravci podložni kontrolama, kako način pripreme tako i uvjeti u kojima su pripremljeni.

Kozmetički proizvodi

A evo što sve mogu uključivati kozmetički proizvodi: kreme, emulzije, losioni, gelovi i ulja za kožu, maske za lice, obojene podloge (tekućine, paste, prah), puderi za šminkanje, puderi za poslije kupanja, higijenski puderi, , toaletni sapuni, sapuni za dezodoriranje, parfemi, toaletne vodice i kolonjske vode, pripravci za kupanje i tuširanje (soli, pjene, ulja, gelovi), depilatori, dezodoransi i sredstva protiv znojenja, bojila za kosu, proizvodi za kovrćanje, ravnanje i fiksiranje kose, proizvodi za učvršćivanje kose, proizvodi za pranje kose (losioni, suhi šamponi, šamponi), regeneratori (losioni, kreme, ulja), proizvodi za oblikovanje frizura (losioni, lakovi, briljantini), proizvodi za brijanje (kreme, pjene, losioni), šminka i proizvodi za skidanje šminke, proizvodi namijenjeni za nanošenje na usne, proizvodi za njegu zuba i usta, proizvodi za njegu i bojenje noktiju, proizvodi za vanjsku intimnu higijenu, proizvode za sunčanje, proizvode za samotamnjenje, proizvode za izbjeljivanje kože i proizvode protiv bora.

U smislu kontrole kozmetičkih  proizvoda, na snazi je Uredba EZ br. 1223/2009 od 30. studenog 2009. o kozmetičkim proizvodima koja je u RH u primjeni od 11.07.2013.

Kozmetički proizvod dostupan na tržištu mora biti siguran za zdravlje ljudi kada se koristi u uobičajenim ili razumno predvidljivim uvjetima uporabe.

Kako bi dokazali da kozmetički proizvod ispunjava propisane uvjete, prije stavljanja proizvoda na tržište, kozmetički proizvod je potrebno podvrgnuti procjeni sigurnosti na temelju odgovarajućih podataka na osnovu čega je potrebno sastaviti izvješće o sigurnosti kozmetičkog proizvoda.k

Izvješće o sigurnosti kozmetičkog proizvoda

potrebno je da sadrži barem slijedeće:

1. Kvantitativni i kvalitativni sastav kozmetičkog proizvoda

2. Fizikalno-kemijska svojstva i stabilnost kozmetičkog proizvoda

3. Mikrobiološka kakvoća

4. Nečistoće, tragovi, podaci o ambalažnom materijalu

5. Uobičajeni i razumno predvidljivi uvjeti uporabe

6. Izloženost kozmetičkom proizvodu

7. Izloženost tvarima

8. Toksikološki profil tvari

9. Neželjeni učinci i ozbiljni neželjeni učinci

10. Podaci o kozmetičkom proizvodu