Mikrobiološke analize hrane

Poželjno je očekivati da je hrana koju jedemo zdravstveno ispravna.

Sukladno Zakonu o hrani (NN 46/07), uspostavljeni su zahtjevi vezani za zdravstvenu ispravnost hrane, koji kažu da – nije dopušteno stavljati na tržište zdravstveno neispravnu hranu!

Zdravstveno neispravna hrana je ona koja se smatra: štetnom za zdravlje ili neprikladnom za prehranu.

Pri odlučivanju je li neka hrana zdravstveno neispravna, uzimaju se u obzir uobičajeni uvjeti uporabe hrane od strane potrošača i u svakoj fazi proizvodnje, prerade i distribucije, te informacije koje su dane potrošaču, uključujući podatke na deklaraciji i informacije koje su općenito dostupne potrošaču u vezi s izbjegavanjem specifičnih štetnih djelovanja na zdravlje neke određene hrane ili kategorije hrane.

Pri odlučivanju je li neka hrana štetna za zdravlje ljudi uzimaju se u obzir, ne samo mogući izravni i/ili kratkoročni i/ili dugoročni štetni učinci te hrane na zdravlje osobe koja je konzumira, nego i učinci na buduće generacije, moguće kumulativno toksično djelovanje i posebna zdravstvena osjetljivost specifične kategorije potrošača kada je hrana namijenjena toj kategoriji potrošača.

Zakonodavstvo RH stavilo je pred Subjekte u poslovanju s hranom obvezu da hrana kojom rukuju u bilo kojoj fazi proizvodnje, prerade, dorade, skladištenja, transporta, pripreme i posluživanja, mora biti zdravstveno ispravna. Ovaj zahtjev SPH udovoljavaju Dobrom proizvođačkom i Dobrom higijenskom praksom, objedinjenima u zahtjevima HACCP-a.

Mikrobiološke analize hrane na objektivan način potvrđuju ispravno rukovanje hranom.

U skladu s navedenim Zakonom o hrani, nadležno Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja donijelo je zakonske propise u smislu Pravilnika koji utvrđuju mikrobiološke kriterije za određene mikroorganizme u različitim vrstama hrane – Pravilnik o mikrobiološkim kriterijima za hranu (NN 74/08; 156/08; 89/10).

Dodatno, isto je Ministarstvo u lipnju 2010. donijelo i Vodič za mikrobiološke kriterije za hranu, kako bi se jednostavnije i lakše tumačili zahtjevi na mikrobiološke kriterije za različite vrste hrane.

Obveza SPH u smislu objekata pod sanitarnim nadzorom, ovisno o razini rizika, podrazumijeva redovitu godišnju mikrobiološku kontrolu hrane, u skladu sa Zakonom o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (NN 79/07; 113/08; 43/09).