Utvrđivanje maksimalno dopuštene količine kontaminanata

Mnogi sastojci u prehrambenoj industriji sadrže kemijske tvari, koje, zbog svoje toksičnosti, ako se konzumiraju u velikim količinama, mogu uzrokovati zdravstvene probleme.

Kemijske i fizikalne opasnosti koje se mogu unijeti u hranu ili su povezane s hranom mogu se kontrolirati praćenjem uvjeta u okolišu i kakvoće ulaznih sirovina, te nacionalnim ili međunarodnim zakonskim propisima kojima se definiraju maksimalna ograničenja.

Na prvome je mjestu sigurnost potrošača, a maksimalna su ograničenja najčešće postavljena na približno 100 puta manju vrijednost od utvrđene vrijednosti toksičnoga djelovanja. Maksimalna su ograničenja utvrđena samo ako se mogu i dokazati (analizirati).

Kemijske i fizikalne opasnosti su:

  1. Prirodni toksini biljnog i animalnog podrijetla (oksalati, tanini, ksantini, mikotoksini, histamin, retinol…)
  2. Onečišćivači iz okoliša (teški metali, pesticidi, dioksini..)
  3. Onečišćivači iz materijala u dodiru s hranom (metali, plastika, nanočestice…)

Stoga, s ciljem zaštite potrošača, proizvođači su obvezni razviti primijeniti prikladne sustave praćenja kakvoće, koji će moći zadovoljiti osnovne i posebne zahtjeve potrošača.

S druge strane, zakon nalaže kontrolu hrane po navedenim kemijsko-fizikalnim opasnostima u smislu kontrole maksimalno dopuštenih količina propisima obveznim u primjeni kako u EU, tako i u Republici Hrvatskoj, a koje možete dobiti u našem laboratoriju:

– Uredba EZ 396/2005 (SL L 70 od 16.03.2005) o maksimalnim razinama ostataka pesticida u i na hrani i hrani za životinje biljnog i životinjskog podrijetla – Prilog II i III, uključujući sve izmjene i dopune.

– Uredba Komisije EZ 1881/2006 o utvrđivanju najvećih dopuštenih količina kontaminanata u hrani (SL L 364 od 201.12.2006).

– Uredba EZ 1333/2008 o prehrambenim aditivima(SL  354 od 31.12.2010) uključujući sve izmjene i dopune.